Žugič d.o.o., obdelava kovin, montaža, posredovanje